Elena Panait – Pîrău, RESTAURAREA UNEI TIPĂRITURI DIN PATRIMONIUL MUZEULUI ETNOGRAFIC AL MOLDOVEI

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – II / 2002