Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei

Indexul Publicațiilor

„Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei” are o apariție neîntreruptă din 2001, an în care a fost asumat ca proiect editorial major al Muzeului Etnografic al Moldovei de către Vasile Munteanu (1966-2012), etnograf, cercetător și fost șef al muzeului ieșean. Propunându-și încă de la început să valorifice activitatea de cercetare a specialiștilor în domeniu, să mențină studiul etnografic în atenția lumii academice și să creeze și să păstreze legăturile cu specialiști cu preocupări în domeniu, publicația cuprinde contribuții științifice ale cercetătorilor din domeniile etnologiei, etnografiei, folclorului și altor discipline conexe și a devenit, în decursul anilor, una dintre publicațiile de referință în etnografia românească.

Cuprinsul „Anuarului Muzeului Etnografic al Moldovei” include restituirea de studii inedite ale unor personalități de marcă, rămase în manuscris după dispariția acestora (în special lucrările savantului Petru Caraman, apărute prin grija prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru), dar și valoroase contribuții științifice actuale, constând în studii, materiale și documente circumscrise diferitelor tematici ale domeniilor de interes, dar și promovării patrimoniului muzeal etnografic. De asemenea, o parte consistentă a publicației este destinată recenziilor și prezentărilor celor mai recente apariții editoriale în domeniu.