Buletinul Muzeului Științei și Tehnicii ”Ștefan Procopiu”

Indexul Publicațiilor

Buletinul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” este o publicație periodică anuală pe care cunoscutul muzeu ieșean o editează începând din 2006.

De la primul număr și până la ediția actuală, anuarul este structurat în șase capitole, după cum urmează: patrimoniu, istoria științei și tehnicii, personalități, evenimente și proiecte; recenzii, restituiri. Majoritatea lucrărilor publicate aparțin domeniului istoriei tehnicii, cu referință la înregistrarea şi redarea sunetului, orologerie, fotografie și cinematografie, computere, mașini de scris, aparatură casnică, arheologie industrială, memorialistică ș.a.

Colectivul de redacţie, format din profesori universitari ieșeni și muzeografi din cadrul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, are următoarea componență:

Redactor șef – Dr.ing. Monica Nănescu; secretar – Muzeograf Lenuța Chiriță; Prof.univ.dr. Octavian Baltag – Facultatea de Bioinginerie Iași; Prof.univ.dr. Florin Ovidiu Călțun, Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași; Prof.dr.ing. Ion Sandu – Platforma de investigare și cercetare interdisciplinară Arheoinvest – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași; Prof.dr.ing. Ilie Siminiceanu, Professor Emeritus – Academia de Științe Tehnice din România; Șef lucr. Gabriel Constantin Sârbu, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului Iași; Muzeograf Teodora – Camelia Cristofor – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”; Muzeograf Oana Florescu – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”; Muzeograf Camelia Elena Pralea – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”; Muzeograf Carmil Chelaru- Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.

Buletinul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” este redactat conform următoarelor specificații tehnice: format A4, font Times New Roman, mărimea fontului 12, la o distanță de 1,15 rânduri, maximum 15 pagini/ articol. Rezumatul, de maxim 10 rânduri, în limba română și engleză, cu font 10, la 1 rând, precede corpul articolului. Fotografiile, în format jpg. cu rezoluție de 300 pixeli/inch, sunt inserate în text. Titlul lucrării, scris cu font 14, este poziționat centrat la un interval de limita superioară a paginii. Autorii sunt menționați la distanța de un interval, cu font 12, aliniat dreapta, în ordinea prenume – nume și denumirea instituției. Tirajul minim pentru toate numerele publicate a fost de 150 de exemplare.

Marea majoritate a lucrărilor publicate în periodic au fost realizate de muzeografi și cercetători de la instituții cu profil tehnic (muzee, universități și centre de cercetare) din Iași sau din țară, între care amintim: Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Ploiești, Muzeul Brăilei, Muzeul Țării Crișurilor – Oradea, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, Universitatea „Transilvania” din Brașov, sau de participanții la Simpozionul Internațional Istoria muzicii mecanice și probleme de restaurare – conservare a automatelor muzicale, organizat o dată la doi ani în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice. Sfera de interes tehnic a Buletinului Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” s-a diversificat din anul 2008 odată cu publicarea unor lucrări aparținând unor specialiști și cercetători din străinătate (Muzeul Național de Istorie și Arheologie Chișinău – Republica Moldova, Academia de Științe din Viena; Muzeul Tehnic din Brno, Asociația constructorilor de orgi de stradă Orgelbau din Waldkirch, Germania ș.a.). Astfel, lucrările privind colecțiile de automate și instrumente muzicale, exemplele de bune practici privind restaurarea, conservarea și modalitățile de prezervare ale acestora, care sunt semnalate în diferite numere ale Buletinului, constituie repere ale interesului acordat de colectivul de specialiști al muzeului ieșean de a promova instituții, colecții, obiecte, personalități din sfera istoriei tehnicii atât în plan național, cât și internațional.