Mariana Gugeanu, Carmen Marian, Doina Anăstăsoaei, PROBLEMATICA CONSERVĂRII UNOR CĂMĂŞI DIN PATRIMONIUL MUZEULUI ETNOGRAFIC AL MOLDOVEI

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – II / 2002