Emil ŢÎRCOMNICU, SĂRBĂTORI, OBICEIURI ŞI CREDINŢE LA RUMÂNII DIN SATUL KRIVELJ, MUNICIPALITATEA BOR (NORD-ESTUL SERBIEI)

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XVIII / 2018

Abstract

This paper is a transcript of an interview about family feasts and customs (birth, wedding and funeral) and folk calendar. The collocutor was the retired engineer Dragomir Dragić from Krivelj, Bor county, and this interview valorizes the intangible heritage of the population of Romanian origin from this areal.

Keywords: feasts and customs, birth, wedding, funeral, folk calendar, Timoc Valley, intangible heritage.

Cuvinte-cheie: sărbători şi obiceiuri, naştere, căsătorie, înmormântare, calendar popular, Valea Timocului, patrimoniu imaterial.