Ion TALOŞ, PROFESORUL ION H. CIUBOTARU LA 80 DE ANI. MOMENTE ALE UNEI PRIETENII NECONVENŢIONALE

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XX / 2020