Nicolae Ciudin, Despre unele semne monetare și rolul lor economic

Revista „Cercetări istorice” – XIV-XV / 1983-1984