GABRIEL TALMAŢCHI, ASPECTE ALE EXPLOATĂRII PIETREI LA CARSIUM (HÂRŞOV A) ÎN PRIMUL MILENIU p.Chr.

Revista „Cercetări istorice” – XVII/1 / 1998