ABREVIERI

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – II / 2002