Angelica Olaru, Rodica Ropot, PREOCUPĂRI ŢĂRĂNEŞTI PENTRU CONSERVAREA OBIECTELOR DIN FIBRE TEXTILE (I)

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – II / 2002