Marcel Lutic, GHEORGHE BODOR (1929-2002) – o viaţă închinată muzeului

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – II / 2002