Ion H. Ciubotaru, UN STUDIU INEDIT ASUPRA BLESTEMULUI

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – III / 2003