Vasile Munteanu, PERIPEŢIILE UNUI BĂIAT DE PRĂVĂLIE

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – III / 2003