ABREVIERI

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – IV / 2004