Petru CARAMAN, REFLEXUL MEŞTEŞUGURILOR ŞI AL NEGOŢULUI ÎN FOLCLOR ŞI ÎN ETNOGRAFIE LA ROMÂNI

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – V / 2005