Rodica ROPOT, Marcel LUTIC, SISTEME MANUALE DE PRODUCERE A FĂINII EXISTENTE ÎN COLECŢIILE MUZEULUI ETNOGRAFIC AL MOLDOVEI DIN IAŞI

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – V / 2005