Lucian-Valeriu LEFTER, PROF. UNIV. DR. VASILE ADĂSCĂLIŢEI (1929-2007)

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – VII / 2007