Ion H. Ciubotaru, PAUL H. STAHL (1925-2008)

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – VIII / 2008