Antonio PATRAŞ, UN PROFESOR DE ELITĂ: ION H. CIUBOTARU

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – X / 2010