Maria CUCEU, UN MOTIV-INDEX AL CÂNTECELOR RITUALE ŞI AL STRIGĂTURILOR CEREMONIALE DE NUNTĂ

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – X / 2010