Ştefan S. GOROVEI, MOSES GASTER ŞI ARTUR GOROVEI. O ADĂUGIRE DOCUMENTARĂ

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XI / 2011