ABREVIERI

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XII / 2012