Ion H. CIUBOTARU, O LUMINĂ MAI PUŢIN

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XII / 2012