Petru CARAMAN, O INFLUENŢĂ ROMÂNEASCĂ ASUPRA LIMBILOR SLOVACĂ ŞI CEHĂ

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XII / 2012