Elena CHIABURU, EX-LIBRIS-UL CU BLESTEM DIN ŢARA MOLDOVEI

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XIII / 2013