Virgiliu FLOREA, M. GASTER ŞI FRAŢII DENSUŞIANU

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XIV / 2014