Ion H. CIUBOTARU, ANCA GIURCHESCU (1930-2015)

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XV / 2015