Iordan DATCU, ARTUR GOROVEI ÎN SCRISORI CĂTRE I. E. TOROUŢIU

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XVI / 2016