Marcel LUTIC, DĂRUIREA PENTRU IDEAL

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XVI / 2016