Cosmina TIMOCE-MOCANU, DESPRE MARILE PROIECTE ALE ETNOGRAFIEI POSTBELICE ÎN CORESPONDENŢA DINTRE ROMULUS VUIA ŞI ION MUŞLEA

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XVIII / 2018