Ion H. CIUBOTARU, SCOARŢE BASARABENE

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XVIII / 2018