Ion H. CIUBOTARU, VIRGILIU FLOREA (1941-2019)

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XIX / 2019