Marcel LUTIC, SORIN IFTIMI (1965-2021), UN ISTORIC INTRAT DEJA ÎN ISTORIE

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XXI / 2021