Petru CARAMAN, CÂNTECE PROPRIU-ZISE culese cu un veac în urmă

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XXI / 2021