Pr. Paul MIHAIL, GAVRIIL MUSICESCU (1847-1903). 175 DE ANI DE LA NAŞTERE

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XXI / 2021