ABREVIERI

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XXII / 2022

AAF – „Anuarul Arhivei de Folclor”, Cluj
AF – „Anuarul de Folclor”, Cluj-Napoca
AIEF – „Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor «Constantin Brăiloiu»”
AMEM – „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, Iaşi
AMET – „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca
AO – „Arhivele Olteniei”, serie nouă, Craiova
ASUI – „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi” (serie nouă), Istorie
BMNIN – „Buletinul Muzeului Naţional de Istorie Naturală”, Chişinău
BMRB – „Buletinul Muzeului Regional al Basarabiei”, Chişinău
BS-EM – „Buletin Ştiinţific”. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, serie nouă, fascicula Etnografie şi Muzeologie, Chişinău
BS-SN – „Buletin Ştiinţific”. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, serie nouă, fascicula Ştiinţele Naturii, Chişinău
CAF – „Caietele Arhivei de Folclor”, Iaşi
FMIL – „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, Braşov
IC – „Ion Creangă”, Bârlad – Vaslui
REF – „Revista de Etnografie şi Folclor”
RM – „Revista muzeelor”
SCE – „Studii şi comunicări de etnologie”, Sibiu

Instituţii
AFAR – Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj
AFMB – Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei, Iaşi
ANR – Arhivele Naţionale ale României
CNCS – Consiliul Naţional al Cercetării Știinţifice, Academia Română
IAFAR – Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca