RECENZII, PREZENTĂRI, NOTE BIBLIOGRAFICE

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XXII / 2022

ARV. Nordic Yearbook of Folklore, vol. 76, Uppsala, Academia Regală de Cultură Populară Suedeză „Gustavus Adolphus”, 2020, 188 p. (Ioana REPCIUC)

Veronica BOGOIU, Ioan PRAOVEANU, Adrian VĂLUŞESCU (coord.), Timpul şi rânduielile alimentaţiei de altădată, Braşov, Centrul Cultural „Reduta”, Serviciul Cultură Tradiţională, 2020, 150 p. (Ioana REPCIUC)

Aurel CHIRIAC, Pictura românească de cult în Bihorul secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2021, 256 p. (Dimitrie-Ovidiu BOLDUR)

Ion TALOŞ, Împăratul Traian şi conştiinţa romanităţii românilor. Cultură orală şi scrisă din secolele XV-XX. Prefaţă de Ioan-Aurel Pop. Cu o anexă de Ion Taloş şi Petre Florea, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2021, 436 p. (Ion H. CIUBOTARU)

Lucian BLAGA, Antologie de poezie populară. Volksdichtung. Eine Anthologie. Ediție critică de Ion Taloș. Traducere în limba germană de Artur Greive, Gerda Schüler și Ion Taloș, Cluj-Napoca, Editura LIMES, 2022, 306 p. (Sanda IGNAT)

Varvara BUZILĂ, Retorică vestimentară: cămaşa cu altiţă (valorificând colecţiile Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală şi contextul realităţilor culturale), ediţie bilingvă. Traducere în limba engleză: Silvia Chirilă, Andrei Prohin, Chişinău, Editura Lexon-Prim, 2022, 311 p. (Silvia CIUBOTARU)

Doina MACARIE, Relațiile de antonimie în proverbele românești. Prefaţă de Adrian Chircu, Piteşti, Editura Carminis, 2022, 211 p. (Vasile V. FILIP)