Costică ASĂVOAIE, Cosmin NIȚĂ, COMPLEXUL ISTORIC AL FOSTEI MĂNĂSTIRI CAȘIN. REPERE ISTORICE ȘI ARHEOLOGICE

Buletinul ”Ioan Neculce” al Muzeului de Istorie a Moldovei – XX / 2014