Virginia VASILOVICI, ADNOTĂRI LA ALBUMUL „NICCOLO LIVADITI”

Buletinul ”Ioan Neculce” al Muzeului de Istorie a Moldovei – XX / 2014