Mihai Mîrza, SOCOTELILE VISTIERNICULUI TOADER PALADE CU DIECII DE VISTIERIE, DUPĂ UN CATASTIF DE LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XVIII-LEA

Buletinul ”Ioan Neculce” al Muzeului de Istorie a Moldovei – XVI-XVIII / 2010-2012