OBITUARIA, IOAN CAPROȘU (1934-2021)

Revista „Cercetări istorice” – XL – 2021