Carmen Marian, Tratamentul de laborator al unor fragmente textile provenite din săpături arheologice

Revista „Cercetări istorice” – XIV-XV / 1983-1984