Constantin Cloșcă, Preocupări cultural-educative muncitorești în România (perioada interbelică)

Revista „Cercetări istorice” – XIV-XV / 1983-1984