Florin Buimestruc, Un valoros ansamblu de arhitectură din Iași: „Poarta cu zid și Casa cu absidă”

Revista „Cercetări istorice” – XIV-XV / 1983-1984