Gheorghe Platon, Ideea de republică în secolul al XIX-lea. Între enunț teoretic și practica politică

Revista „Cercetări istorice” – XIV-XV / 1983-1984