MARIA HUMINIC-TECLEAN, PRIMA ORGANIZARE MUZEISTICĂ A PALATULUI DOMNESC ,.AL. I. CUZA” DE LA RUGINOASA – IAȘI

Revista „Cercetări istorice” – XIV-XV / 1983-1984