Recenzii și Note de lectură

Revista „Cercetări istorice” – XIV-XV / 1983-1984