Vasile Gavril, Forme și metode folosite de Comitetul Regional Moldova al Partidului Comunist Român, în munca de propagandă, împotriva fascismului și dictaturii

Revista „Cercetări istorice” – XIV-XV / 1983-1984