Cercetări Istorice XLII (2023) – Abrevieri

Revista „Cercetări istorice” – XLII – 2023