Cercetări Istorice XLII (2023) Sumar

Revista „Cercetări istorice” – XLII – 2023

ABREVIERI / Abbreviations – Abreviations – Abkurzungen

Cornelia-Magda Lazarovici – Un arheolog alături de muzeu (Senica ȚURCANU)

Silviu GRIDAN, Mircea OANCĂ, Contribuții la repertoriul arheologic al stațiunilor Neoliticului Timpuriu din Sud-Estul Transilvaniei. Așezarea Starčevo-Criș de la Ungra 2 – Dealul Morii (comuna Ungra, jud. Brașov) / Contribution to the archaeological repertoire of Early Neolithic sites in southeastern Transylvania. Starčevo-Criș settlement from Ungra 2 – Dealul Morii (Ungra commune, Brașov county)

Radu Ștefan BALAUR, Așezarea Cucuteni A-B de la Dâmbul Morii. Practici rituale, complexe și obiecte de cult / The Cucuteni A-B settlement from Dâmbul Morii. Ritual practices, ritual complexes and cult objects

Ting AN, Mădălin-Cornel VĂLEANU, Huan REN, Yanxiang FU, Luoya ZHU, The Yangshao Culture in China. A short review of over 100 years of archaeological research (II) / Cultura Yangshao din China. Un scurt istoric a peste 100 de ani de cercetare arheologică (II)

Vasile DIACONU, Constantin APARASCHIVEI, Daniela Alexandra POPESCU, Liviu Gheorghe POPESCU, Obiecte de piatră aparținând Epocii Bronzului descoperite în Nord-Estul României. Materie primă și valoare simbolică / Stone objects belonging to the Bronze Age discovered in Northeastern Romania. Raw materials and symbolic value

Vlad TRANDAFIRESCU, Perspective ale istoriografiei antice despre barbari / Perspectives of ancient historiography on barbarians

Vitalie BÂRCĂ, Cazanul de epocă sarmatică de la Avrămeni (jud. Botoșani). Observații pe marginea răspândirii, datării și utilizării acestui tip de cazan în stepa pontică / The Sarmatian period cauldron of Avrămeni (Botoșani County). Notes on the diffusion, dating and use of this type of cauldron in the Pontic steppe

Eduard RUSU, Instrumentele muzicale din pictura bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a Mănăstirii Cetățuia din Iași / Musical instruments illustrated in the painting of the “Saints Peter and Paul” church within Cetățuia Monastery in Iași

Violeta-Anca EPURE, Emile Gaudin și Principatele Române: activitatea consulară (septembrie 1795 – martie 1796) și legăturile cu spațiul românesc / Emile Gaudin et les Principautes Roumaines: L’activite consulaire (septembre 1795 – mars 1796) et ses liaisons avec l’espace Roumain

Ioan IAȚCU, Pieptenele din lemn de odagaci al mitropolitului Moldovei Sofronie Miclescu (1790-1861) / The agarwood comb of the Moldavian Metropolitan Sofronie Miclescu (1790-1861)

Remus TANASĂ, Armenii otomani: De la „Miletul cel fidel” la genocid / The Ottoman Armenians: From the ”Loyal Millet” to genocide

Daniel LAZĂR, Un proiect „statal” în Europa anilor 1919-1920: Banatul independent / A „state” project in the Europe of 1919-1920: The independent Banat

Ștefan S. GOROVEI, „În mijlocul cărților, singurii mei tovarăși”. Scrisori de la Ion Șiadbei către Artur Gorovei / „Au milieu des livres, mes seuls camarades”. Lettres de Ion Siadbei adressées à Arthur Gorovei

Cristian SANDACHE, Ipostaze ale liberalismului românesc interbelic / Aspects of the Romanian interwar liberalism
Obituaria

In memoriam Nicolae Ursulescu (2 aprilie 1943-18 iunie 2023) (Senica ȚURCANU)

Recenzii și note de lectură